Länsirannan Puukortteli

Porvoon kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Porvoon länsirannan alueella. Kilpailun tavoitteena on löytää korkealaatuinen puurakenteinen ratkaisu.

  • Monipuolinen puun käyttö
  • Uskottava kaupunkimiljöö
  • Korkealaatuinen arkkitehtuuri

Tontinluovutuskilpailuun toivotaan tarjousryhmiä jossa on mukana sekä suunnittelu että toteutus.

Ratkaisun toteuttamisessa käytetään Sova3D Oy:n tuottamaa web-pohjaista kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusympäristöä. Jokaiselle ryhmälle luodaan oma organisaatiotunnus.

Ryhmä voi käyttää web-ratkaisua omassa suunnittelutyössään ja jakaa eri suunnitteluversioita ryhmän jäsenten kesken. Tausta-aineistot ovat Porvoon kaupungin tuottamia, kuten Itä-rannan drone-kuvauksesta syntynyt pistepilviaineisto, karttapohjat ja lähialueen tarkemmat 3D rakennukset.

Kun kilpailuaika päättyy, ratkaisut julkaistaan kukin omalla nimellään kilpailusalaisuuden säilyttämiseksi. Tämän jälkeen ratkaisut ovat kaikkien katseltavissa ja kommentoitavissa tuomaroinnin ajan.

Kilpailun ratkettua, ratkaisut ovat esillä halutun ajan käyttäjille Internetissä.

Ratkaisu tulee esille tänne: http://porvoo3d.appspot.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *