Sova3D Oy ja Terrasolid Oy omistusjärjestelyjä

Terrasolid Oy ja sitä lähellä olevat yritykset osakkaiksi Sova3D Oy:hyn

English summary: Sova3d Oy got new owners, Terrasolid Oy, rapatus Oy Melodeke Oy and Esa Haapa-aho. Idea is to speed up development and sales of web-based city modeling software.

Rakennetun ympäristön 3d-web ratkaisujen ohjelmistoyritys Sova3D Oy on saanut uusia omistajia. Terrasolid Oy, Rapatus Oy ja Melodeke Oy ovat tulleet omistajiksi suunnatulla osakeannilla 28.12.2018. Samalla Sova3D Oy:n vanhat osakkaat (Kokko, Vähätalo ja Hakkarainen) myivät osakkuuksia suoraan Esa Haapa-aholle. Kauppaan liittyy myös Terrasolid Oy:n ja Sova3D Oy:n välille tehty kehitys- ja yhteistyösopimus. Kaupan ja sopimuksen tarkoituksena on yhdistää molempien yritysten paras osaaminen ja luoda saumattomasti toimiva tuotanto- ja julkaisuympäristö rakennetun ympäristön esittämiseen modernilla web-pohjaisella teknologialla, sekä tehostaa myyntiä. 

Sova3D Oy on innovatiivinen suomalainen web-pohjainen 3D kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen 3D tietomallintamisen yhdistävä vuorovaikutusympäristö. Ratkaisun avulla yhdistetään erilaisista tietolähteistä luettava aineisto ja muodostetaan siitä semanttinen, tarkasteltava kokonaisuus web-selaimeen. Sova3D Oy on perustettu 2015 ja siitä lähtien kehittänyt ratkaisua yhdessä Vantaan, Järvenpään ja Hyvinkään kaupunkien, sekä mm. rakennusliike Lujatalo Oy:n kanssa. Sova3D Oy:n liikevaihto vuonna 2018 on n.230k €.

Terrasolid Oy on johtava ohjelmistotoimittaja pistepilviaineistojen käsittelyyn, analysointiin, parantamiseen ja kaupunkimallien automaattiseen tuotantoon erikoistunut yritys. Yhtiöllä on laaja ohjelmistotarjonta myös infran suunnitteluun. Terrasolid Oy on toiminut vuodesta 1989 lähtien ja Terrasolid Oy:n Terra-tuoteperheen tuotteita käytetään yli 90 maassa eri puolilla maailmaa. Ohjelmistojen lisenssimyynnistä 95 % tulee viennistä. Terrasolid Oy:n kokonaisliikevaihto vuonna 2017 oli 16,3 M€.

”Terrasolid Oy on alalla pitkään toiminut ohjelmistoyritys. Yhdistämällä kahden yrityksen voimat, pystymme tuottamaan tehokkaamman tuotantoympäristön asiakkaille, jotka voivat julkaista kaupunkisuunnitelmia, infrasuunnitelmia ja rakennetun ympäristön 3D aineistoja tehokkaammin, edullisemmin ja yksinkertaisemmin tavallisessa web-selaimessa. ” – kertoo Sova3D Oy:n toimitusjohtaja Petri Kokko.

”Sova3D Oy:n Internet pohjainen teknologia tuo yritykseemme uudenlaista osaamista ja laajentaa mahdollisuuksia tarjota nykyisille ja uusille asiakasryhmille uudenlaisia digitaalisia 3D paikkatietoon perustuvia Internet-palveluja. Terrasolid Oy on alan ammattilaisten hyvin tuntema johtava ohjelmistoyritys mittaus-paikkatieto- ja infrasuunnittelun alalla. Terrasolid Oy:n vahva osaaminen pistepilviaineistojen jalostamisessa aidoiksi, semanttisiksi malleiksi yhdistettynä web teknologialla antaa mahdollisuuden tavallisille kansalaisille seurata ymmärrettävästi oman kaupunkiympäristön kehittymistä.” – sanoo Terrasolid Oy:n toimitusjohtaja Esa Haapa-aho.

Sova3D Oy on osallistunut vuosina 2017-2018 hallituksen KIRAdigi- kärkihankkeisiin, joissa on tuotettu ratkaisuja 3D pohjaiseen rakennusvalvontaan, sekä kaupunkisuunnitteluun.  Vuorovaikutteiseen kaupunkimallinnukseen voi tutustua esim. https://hyvinkaa3d.appspot.com- palvelussa, jossa rakentamisen eri osapuolet voivat tutustua toistensa ehdotuksiin kolmiulotteisesti selaimen avulla. Pohjana ratkaisussa on Terrasolid Oy:n automaattisesti mittausdatasta tuotettu kaupunkimalli, joka on yhdistetty Sova3D Oy:n web-teknologiaan. Sova3D Oy:n 3d Suomi löytyy osoitteesta https://s3dmaps.appspot.fi.

Lisätietoa (ja kuva-aineistoa) Sova3D Oy:n ja Terrasolid Oy:n kaupasta, sekä molempien yritysten ratkaisuista:

Sova3D Oy, (www.sova3d.fi)
Petri Kokko, TJ, Arkkit. (SAFA)
p. +358 (0)50 5511252

Terrasolid Oy, (www.terrasolid.com)
Esa Haapa-aho, TJ, DI
p. +358 (0) 400 453 799

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *